Geodézie HK - Homoláč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geodetické služby

 
 
 
 
 
 

Vytyčovací práce, inženýrská geodézie:

 
 • vytyčení vlastnických hranic pozemků a jejich vyznačení v terénu hraničními znaky
 • vytyčení staveb, výkon funkce odpovědného geodeta stavby
 • sledování sedání, náklonů deformaci staveb
 • LPIS – vytyčení hranic uživatelských bloků zemědělské půdy v terénu
 
 
 
inženýrská geodézie
 
 
 
 
 
 
geometrické plány
 
 
 

Geometrické plány pro:

 
 • rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
 • zaměření nové budovy nebo přístavby ke kolaudaci
 • změnu obvodu budovy
 • vyznačení rozsahu věcného břemene (právo přístupu, inženýrské sítě atd.)
 • zaměření vodního díla
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 • doplnění KN o parcely zjednodušené evidence
 • majetkoprávní vypořádání zemědělských areálů (pozemky pod budovami)
 • poradenská činnost v oblasti katastru nemovitosti
 
 
 
 
 

Mapování:

 
 • tvorba mapových podkladů pro projektování staveb
 • tvorba základních účelových map, digitálních technických map měst DTMM, základních map závodů
 • zaměření skutečného provedení staveb a vypracování stavební dokumentace
 • geodetické zaměřování tras inženýrských sítí
 • určování souřadnic metodou GNSS
 
 
 
mapování