Geodézie HK - Homoláč

Ing. Radek Homoláč, úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Sháníte geodeta v Královéhradeckém či Pardubickém kraji? Požadujete kvalitní geodetické práce, spolehlivost a letitou praxi v oboru?

Vytyčovací práce, inženýrská geodézie:

 • vytyčení vlastnických hranic pozemků a jejich vyznačení v terénu hraničními znaky
 • vytyčení staveb, výkon funkce odpovědného geodeta stavby
 • sledování sedání, náklonů deformaci staveb
 • LPIS – vytyčení hranic uživatelských bloků zemědělské půdy v terénu

Geometrické plány pro:

 • rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
 • zaměření nové budovy nebo přístavby ke kolaudaci
 • změnu obvodu budovy
 • vyznačení rozsahu věcného břemene (právo přístupu, inženýrské sítě atd.)
 • zaměření vodního díla
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 • doplnění KN o parcely zjednodušené evidence
 • majetkoprávní vypořádání zemědělských areálů (pozemky pod budovami)
 • poradenská činnost v oblasti katastru nemovitosti

 

Mapování:

 • tvorba mapových podkladů pro projektování staveb
 • tvorba základních účelových map, digitálních technických map měst DTMM, základních map závodů
 • zaměření skutečného provedení staveb a vypracování stavební dokumentace
 • geodetické zaměřování tras inženýrských sítí
 • určování souřadnic metodou GNSS